0

این لوگو در تمامی عکس های اِی آر 100 ثبت شده و متعلق به این گروه نرم افزاری می باشد.